Meer oor ons...


 
Ons is nou al 21 jaar besig met berading en bevryding en met die aanbied van         kursusse om ander te leer om self mense te kan bedien. Ons weet dat dit die       Here is wat ons gewillig en bekwaam gemaak het en nog steeds maak. Ons altwee  het ‘n baie spesifieke opdrag van die Here ontvang om betrokke te raak by die      stukkend en die seer van mense en om Sy heerlike genesing te bring vir hulle wat  Hom so nodig het.

  Ons glo in ‘n drie-enige God -  Vader, Seun en Heilige Gees.  Ons glo dat almal uit   Adam as sondaars gebore word en dat volledige verlossing slegs verkry word       deur die aanneming as kinders van God wat vir ons bewerk is deur die                     soenverdienste van Sy Seun, Jesus Christus, op Golgota aan die kruis.

 Ons bied naweekkursusse aan by kerke en selgroepe en reageer op uitnodigings.     Ons tree ook by skole op.

 Ons woon in Mosselbaai.  

 Vir die van julle wat gevra het,  ons bankbesonderhede is as volg :

       Free to Serve

       ABSA    925 5210100   Spaarrekenning

       Takkode 632005

  

Jesus is die oorwinnaar !

Pieter en Helene Theron

Berading en Bevryding


“Eers as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees.”
 Joh 8:36