Meer oor ons...


Ons is nou al 25 jaar besig met berading en bevryding en met die aanbied van kursusse om ander te leer om self mense te kan bedien. Ons weet dat dit die Here is wat ons gewillig en bekwaam gemaak het en nog steeds maak. Ons altwee het ‘n baie spesifieke opdrag van die Here ontvang om betrokke te raak by die stukkend en die seer van mense, en om Sy heerlike genesing te bring vir hulle wat Hom so nodig het.

Ons glo in ‘n drie-enige God -  Vader, Seun en Heilige Gees.  Ons glo dat almal uit Adam as sondaars gebore word en dat volledige verlossing slegs verkry word deur die aanneming as kinders van God wat vir ons bewerk is deur die soenverdienste van Sy Seun, Jesus Christus, op Golgota aan die kruis.

Ons bied naweekkursusse aan by kerke en selgroepe en reageer op uitnodigings. 

Ons woon in Mosselbaai. 

Vir die van julle wat gevra het: ons bankbesonderhede is as volg :

       Free to Serve
       ABSA
       9255210100

   [ Dis ons bedieningsrekening ]

Jesus is die oorwinnaar !

Pieter en Helene Theron

Berading en Bevryding


“Eers as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees.
 Joh 8:36