Ons is nou al 26 jaar besig met berading en bevryding en met die aanbied van kursusse.

Die kursusse is gewoonlik drieledig:

 vir persone om self vry te kom sodat hulle  in totale oorwinning kan lewe;

 vir voorbidders;

 om jou te leer om self bevryding toe te pas op mense wat vasgevang is in die leuen van die vyand.

  Ons weet dat dit die Here is wat ons gewillig en bekwaam gemaak het en nog steeds maak.

  Ons altwee het n baie spesifieke opdrag van dieHere ontvang om betrokke te raak by die

 stukkend en die seer van mense  en om Sy heerlike genesing te bring vir hulle wat Hom so nodig het.

Ons glo in n drie-enige God -  Vader, Seun en Heilige Gees.  Ons glo dat almal uit Adam as sondaars

 gebore word en dat volledige verlossing slegs verkry word deur die aanneming as kinders van God

 wat vir ons bewerk is deur die soenverdienste van Sy Seun, Jesus Christus, op Golgota aan die kruis.

Ons bied naweekkursusse aan  en reageer op uitnodigings.

 Die kursus is baie geskik vir selgroepe,Bybelstudiegroepe, gemeentes, jeugwerkers, onderwysers

 en ouers. Tieners self vind baie baat by die bywoning van die kursus.

Daar is ook n dvd reeks beskikbaar wat die inhoud van die kursus bevat asook videomateriaal van

 bevrydingssessies.

Ons woon in Mosselbaai. 
 

 

Vir die van julle wat gevra het, ons bankbesonderhede is as volg :

       Free to Serve
       ABSA   925 5210100   
       Spaarrekenning
       Takkode  632005

Meer oor ons...

Jesus is die oorwinnaar !

Berading  
Bevryding
Emosionele Genesing

Pieter en Helene Theron